Name: Smokey

Age: 3 1/2

 
Hometown: Elizabethtown, KY