Fatal crash that killed Ki'Anthony Tyus (12-22-18)